DaDoen
DaDoen
Mensen breken niet omdat ze zwak zijn, maar omdat ze veel te lang sterk waren Boeddha

klachtenregeling en privacywet

Klachtenregeling

Ik ben aangesloten/geregistreerd bij verschillende beroepsverenigingen (FVB, NVBT, NFG, SRVB en RBCZ). 

Ik houd me aan de klachtenregeling conform de wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is.
Ik ben aangesloten bij de NFG. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van de NFG: https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html
Via het RBCZ-register val ik onder het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Privacyverklaring Dadoen
 
Per 25 mei 2018 geldt de wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze verklaring staan de wettelijk verplichte maatregelen opgesomd, waar ik als therapeut aan moet voldoen. Ik ben verplicht jou hierover te informeren.  
Dit is de privacyverklaring van praktijk Dadoen.  
Functionaris Gegevensbescherming van praktijk Dadoen is Debbie Potters. Voor vragen over de privacyverklaring kun je bij haar terecht. 
 
Contactgegevens Dadoen: 
 
Postadres 
Emmaweg 3 
4931 CZ 
Geertruidenberg 
 
Bezoekadres  
Bredaseweg 106a 
4902 NS 
Oosterhout 
 
www.dadoen.nl
info@dadoen.nl 
 
0628572733 
KvK nr: 51574063
 
1. Doel en bereik
Dit regelement is van toepassing op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan betrekking hebben op een behandeling individueel (client), een workshop/training (deelnemer) of een bezoek aan de website.
Om als therapeut een volledige en kwalitatief goede sessie/workshop of training aan te kunnen bieden, is het noodzakelijk een dossier aan te leggen waarin jouw persoonlijke gegevens en het verloop van de sessie/workshop of training worden verwerkt. Daarnaast kunnen jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
 
Om telefonisch (whatsapp) of per e-mail contact op te kunnen nemen met jouw of wanneer er sprake is van de behandeling van een kind onder de 16 jaar met ouders voor een goed verloop van de behandeling of voor overleg.

Om andere zorgverleners te informeren of gegevens op te vragen, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar of bij vragen tijdens de therapie. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete schriftelijke toestemming.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

Een deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

De afhandeling van de declaraties in het kader van de jeugdzorgwet.

Ten behoeve van de jaaraangifte en de uitvoering van de wet jeugdzorg, waar Dadoen wettelijk toe verplicht is.

 
Bij minderjarigen onder de 16 jaar is toestemming van de volwassene ouder/verzorger nodig.  


2. Persoonsgegevens 
De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door Dadoen:
Voor- en achternaam  

Geslacht  

Geboortedatum  

Adresgegevens  

Gegevens zorgverzekering 

Telefoonnummer  

E-mailadres  

Bankgegevens 

Schoolgegevens

Gegevens van vorige behandelingen


3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  

Dadoen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou. Dadoen zal deze gegevens alleen wanneer noodzakelijk eerst bij jou opvragen, waarna jij deze zelf verstrekt aan Dadoen: 

gezondheidsgegevens (medicatie, allergieën, epilepsie, lichamelijke klachten)    

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar  

Burgerservicenummer (BSN) (indien verplicht bij contract met gemeenten)

  
4. Factuurgegevens
Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren. Gegevens die je daar terug kunt vinden van jouw en/of jouw kind;


Voor- en achternaam,

adres en woonplaats

geboortedatum

Polisnummer van de zorgverzekering

De datum van de behandeling


Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘creatieve therapie’, intake of evaluatiegesprek etc. De kosten van het consult
 
5. Gebruik van (geautomatiseerde) systemen 
Dadoen maakt gebruik van Office 365-online (onedrive). 

Hier worden jouw gegevens veilig opgeslagen in de cloud. Alleen Dadoen (Debbie Potters) is geautoriseerd om deze gegevens te kunnen bewerken/verwerken. De online omgeving is dan ook beveiligd met een wachtwoord. 

Wat wordt er opgeslagen: 

Administratie (facturatie) 

Digitale cliënt dossiers 

E-mailgegevens worden opgeslagen op de server van Lawless en Lotski.  

De intake van Dadoen verloopt middels een document op papier. De formulieren met   persoonlijke gegevens worden bewaard in een dossierkast die op slot kan. Daarnaast wordt er digitaal een scan van gemaakt die opgeslagen wordt in onedrive van Office 365.  

Overige aangeleverde documenten op papier van eventuele verwijzers en/of externe instanties worden altijd door jou en/of met toestemming van jou aangeleverd per mail of op papier. Deze worden dan ook opgeslagen in onedrive of  in de dossierkast. 

 
 
6.  Bezoek aan de website, www.dadoen.nl
Cookies, analytics en hosting 
De website van Dadoen maakt gebruik van Google analytics functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan www.dadoen.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.  

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.  

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.  

De website van Dadoen maakt gebruik van Google analytics cookies, waarmee niet het surfgedrag van individuen, maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.dadoen.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.   

De website van Dadoen wordt gehost door Lawless & Lotski. Zij dragen zorg voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens en doen dit in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Dadoen. Met deze verwerker heeft Dadoen een verwerkingsovereenkomst gesloten.  


7. (Aan)vragen door middel van het contactformulier en/of telefonisch 

De privacyverklaring geldt (ook) voor iedereen die een (aan)vraag plaatst bij Dadoen. 

Dadoen kan de gegevens die door de cliënt/deelnemer verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:  

Het contacten van de cliënt/klant na een (aan)vraag via de website door middel van e-mail of telefonisch. 

Ten behoeve van de administratie, waaronder de facturatie.  

Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Dadoen denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de cliënt/klant.  

Gegevens verstrekken aan derden: gegevens die door de klant aan Dadoen zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.  


8. Beveiliging  

Dadoen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 

De gegevens die de cliënt/klant aan Dadoen verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.  

Zoals omschreven bij punt 4 worden jouw gegevens beveiligd opgeslagen in Office 365-online (onedrive) 

Daarnaast wordt er per kwartaal een back-up gemaakt op een met wachtwoord beveiligde externe harde schijf die opgeslagen ligt in de archiefkast.  

De apparaten die jouw gegevens opnemen zijn ook vergrendeld met een wachtwoord en het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 
Jouw bezoek aan onze website wordt door een SSL-certificaat beveiligd. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Dadoen privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL. 


9. Aanpassing van cliënt-/klantgegevens  

Jij als cliënt/klant hebt de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen, te vragen om inzage of verwijdering van gegevens. Dadoen kan jou in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Dadoen voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd ten behoeve van de privacy.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Dadoen als je van mening bent dat de inhoud van deze verklaring niet wordt nageleefd. Dit kun je direct aan Dadoen communiceren, maar je kunt ook terecht bij het College Bescherming Persoonsgegevens.


Plichten
Dadoen werkt met een beroepsgeheim. Dit houdt in dat ik zonder jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming geen gegevens verstrek aan derden.
Voor het versturen van persoonlijke gegevens per mail, whatsapp contact of contact met derden heeft Dadoen jouw schriftelijke toestemming nodig. Bij gebruik van het contactformulier stem je ermee in dat gegevens met betrekking tot bezoek van de website gebruikt mogen worden.
Met een e-mail waarin je aangeeft dat gegevens gebruikt mogen worden kun je hiervoor ook toestemming verlenen.  


10. Bewaren van persoonsgegevens
Dadoen  bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dadoen volgt hiervoor de wettelijk opgestelde eisen:
Dossier (digitaal/papier): Dadoen bewaard het dossier 20 jaar daarna zullen alle gegevens worden vernietigd.

Financiële administratie: Dadoen bewaard deze gegevens 7 jaar.

Back-up: Dadoen bewaard deze gegevens 15 jaar.


11. Disclaimer Dadoen  

De disclaimer is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.