hoe nu verder?

aanmelden
kennis maken
afspraken maken
therapie
evalueren

Hoe nu verder | DaDoen
Hoe nu verder | DaDoen
Mensen breken niet omdat ze zwak zijn, maar omdat ze veel te lang sterk waren Boeddha

Wanneer je jezelf of je kind aanmeldt, zal ik contact met je opnemen per mail of telefonisch. We maken een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 
Dit kan individueel zijn (volwassenen/adolescenten) of samen met je kind of partner. Van te voren zullen we dit afspreken.

In dit kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten, maken we kennis met elkaar en onderzoek ik samen met jou wat je klachten zijn. We bespreken wat creatieve therapie voor jou of je kind zou kunnen betekenen.

Daarnaast maken we afspraken over de doelen en zo mogelijk de duur van de behandeling.

De volgende afspraak starten we met de therapie die elke keer 60 minuten (45 min. jongeren) zal duren.

Na een aantal afgesproken sessies zullen we evalueren en kijken hoe het gaat. Bij jongeren zijn ouders hierbij (of anders afgesproken). Bij volwassenen kan desgewenst de partner of een vertrouwenspersoon meekomen.

Er kan dan besloten worden nog een traject in te gaan van een aantal sessies of we sluiten de therapie af. Ook kan er gekeken worden naar een eventuele doorverwijzing, als blijkt dat de therapie onvoldoende aansluit of er meer nodig is.

Wanneer de therapie beëindigd wordt, zal ik een eindverslag maken over het verloop van de therapie. Uiteraard ontvang je dit eindverslag.

Tarieven/ vergoedingen

  • Intake 30 minuten:
  • gratis
  • Sessie van 45 minuten, jongeren (12 tot 18 jr):
  • 75 euro
  • Sessie oudergesprek 45 minuten:
  • 75 euro
  • Sessie ouder/kind therapie 45 minuten:
  • 85 euro
  • Sessie van 60 minuten, adolescenten en volwassenen:
  • 85 euro

Prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW, materialen en het schrijven van (eind)evaluatieverslagen.

Afmelden

Bij ziekte of wanneer een afspraak niet door kan gaan, meld je dan 24 uur van te voren af. Anders ben ik genoodzaakt de afspraak in rekening te brengen.

Gelieve de betaling te voldoen via het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling of declaratie bij je zorgverzekeraar.

Ik ben aangesloten bij de SRVB (stichting registratie vaktherapie), NVBT (Nederlandse Vereniging voor beeldende therapie), FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen), de NFG (de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Bij eventuele klachten kun je terecht bij de FVB en/of het RBCZ.

Creatieve therapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Meer informatie over vergoedingen kun je vinden op:
Vergoedingen FVB
Vergoedingen de NFG