hoe nu verder?

aanmelden
kennis maken
afspraken maken
therapie
evalueren

Hoe nu verder | DaDoen
Hoe nu verder | DaDoen
Mensen breken niet omdat ze zwak zijn, maar omdat ze veel te lang sterk waren Boeddha

Je kunt jezelf of je zoon/dochter aanmelden via het contactformulier van de website, telefonisch of per mail. Hierna zal Debbie binnen 2 werkdagen contact met je opnemen per mail of telefonisch.
Dit is een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin de hulpvraag duidelijk wordt en we kijken of beeldende therapie geschikt is.

Wanneer we besluiten te gaan starten met beeldende therapie zal Debbie je de intakeformulieren en eventueel verzoek voor een verwijzing (jeugdhulp 12-18 jaar) mailen of per post versturen wanneer je niet in de mogelijkheid bent deze te printen.

Deze formulieren stuur je volledig ingevuld en ondertekend per mail naar info@dadoen.nl.
Hierna kan de intake worden ingepland en zal een van de behandelaren contact met je opnemen voor het plannen van een afspraak.

De eerste afspraak zal worden besteed aan kennis maken en dan worden de eerste werkdoelen vastgesteld. Hierna volgen 3 tot 6 observatiesessies, waarna er een behandelverslag wordt opgesteld en de definitieve doelen worden vastgesteld. Tevens wordt er een schatting gemaakt van het aantal sessies dat nodig zal zijn voor de therapie.

Tussentijds zullen de doelen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Vanuit de evaluatie zal worden bekeken of de therapie nog verder wordt voortgezet of dat er kan worden afgesloten. Ook kan er gekeken worden naar een eventuele doorverwijzing, als blijkt dat de therapie onvoldoende aansluit of er meer nodig is.

Wanneer de therapie beëindigd wordt, zal er een eindverslag worden gemaakt maken over het verloop van de therapie. Uiteraard ontvang je dit eindverslag en zal deze wanneer wenselijk ook worden verstuurd naar de eventuele verwijzer.

Tarieven wanneer via de zorgverzekering/particulier

Tarieven en vergoedingen

 • intake 45 minuten + 15 minuten uitwerktijd:
 • € 85,00
 • beeldende therapie sessie van 60 minuten:
 • € 85,00
 • online behandelsessie 60 minuten:
 • € 85,00
 • behandelverslag:
 • € 85,00
 • eindverslag:
 • € 42,50
 • Telefonisch overleg vanaf 30 minuten:
 • €85,00 per 60 minuten.

Beeldende therapie wordt (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
Meer informatie over vergoedingen kun je vinden op:
Vergoedingen FVB
Vergoedingen de NFG

Algemene voorwaarden

COVID19
Praktijk Dadoen volgt hiervoor het Protocol van de FVB.
Indien er wegens COVID-klachten binnen 24 uur moet worden afgezegd, en de sessie middels beeldbellen niet mogelijk is, zal deze afspraak niet in rekening worden gebracht. In overleg met jou worden afspraken gemaakt over het hervatten van de (online)sessies.

Dadoen stuurt eens per maand een factuur. We vragen je binnen 14 dagen het bedrag over te maken via het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur. Je bent zelf verantwoordelijk voor betaling of declaratie bij je zorgverzekeraar.

 • De vaktherapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB.
 • De vaktherapeut maakt gebruik van de Meldcode Huiselijk Geweld en de meldplicht calamiteiten en geweld.

Debbie Potters is aangesloten bij de SRVB (stichting registratie vaktherapie), NVBT (Nederlandse Vereniging voor beeldende therapie), FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen), de NFG (de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

Ilse Rijke-Huisman is aangesloten bij de SRVB (stichting registratie vaktherapie), NVBT (Nederlandse Vereniging voor beeldende therapie), FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) en de NIBIG.

Klachten

Indien je ergens ontevreden over bent, kun je dit met de therapeute bespreken. Mocht je een klacht in willen dienen, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van de FVB, de NFG en/of het RBCZ (Debbie) of de FVB en/of de NIBIG (Ilse)

Klik op de link voor de volledige algemene voorwaarden en het privacydocument.